Mock PaperMock Exam 2010 (SSC)
Paper 1

Paper 2D
Mock Exam 2010 Core (from LM)
MC
LQ
Mock Exam 2010 (SSGX)
Paper 1

Answer
Paper 2D
Answer
Mock Exam 2009 (SSGX)
Paper 1

Paper 2D
Mock Exam 2009 Core (from LM)
MC
LQ
Mock Exam 2007 Core (St. Joxxxx)
MC
LQ
Module D mock paper (Set 1-4)

Answer
Module D mock paper (Set 5-7)


Past PaperCE CIT 2009
Paper 1

Paper 2D
CE CIT 2008 Core
MC
LQ

Marking
CE CIT 2008 Mod A

Marking
CE CIT 2008 Mod D


CE CIT 2007
MC
LQ
CE CIT 2007 Mod D


CE CIT 2006 Mod D


CE CIT 2005
Paper 1Cookies
link